Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (28.11.2017) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

(28.11.2017) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów
i Inwestycji

odbędzie się
  28 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 19.00
w  Zespole Szkół w Podkowie Leśnej (sala konferencyjna).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie posiedzenia.

2. Opiniowanie uchwał w sprawach:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027;

b) zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.;

d) wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowego uiszczania należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości, przysługujących Miastu Podkowa Leśna od Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „PODKOWA”;

e) przyjęcia programu współpracy Miasta Podkowa Leśna
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2018.

3. Sprawy różne.

4. Wolne wnioski.

5. Zamknięcie posiedzenia.

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta
/-/

Emilia Drzewicka

 

Sprawdź również

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości przy ul. Brwinowskiej 30.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości przy ul. Brwinowskiej 30. …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content