Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (28.11.2017) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

(28.11.2017) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów
i Inwestycji

odbędzie się
  28 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 19.00
w  Zespole Szkół w Podkowie Leśnej (sala konferencyjna).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie posiedzenia.

2. Opiniowanie uchwał w sprawach:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027;

b) zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.;

d) wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowego uiszczania należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości, przysługujących Miastu Podkowa Leśna od Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „PODKOWA”;

e) przyjęcia programu współpracy Miasta Podkowa Leśna
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2018.

3. Sprawy różne.

4. Wolne wnioski.

5. Zamknięcie posiedzenia.

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta
/-/

Emilia Drzewicka

 

Sprawdź również

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji: Rozbiórka, budowa, przebudowa i rozbudowa dotycząca budowy, przebudowy …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content