Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (27.11.2017) Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

(27.11.2017) Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
odbędzie się
  27 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 18.30
w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20
(sala konferencyjna).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Dyskusja na temat rozwijania kultury fizycznej w Mieście.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia programu współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2018.
  4. Analiza „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Podkowie Leśnej w roku szkolnym 2016/2017”.
  5. Analiza projektu budżetu na 2018 rok w części merytorycznej odpowiadającej Komisji.
  6. Rozpatrzenie wniosku Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku dot. wsparcia finansowego.
  7. Sprawy różne.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.
   

Przewodnicząca Komisji
/-/

Olga Jarco

 

Sprawdź również

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji: Rozbiórka, budowa, przebudowa i rozbudowa dotycząca budowy, przebudowy …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content