Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (26.02.2018) Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

(26.02.2018) Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

herb_podkowy INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa
i Ochrony Środowiska

odbędzie się
  26 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 18.00
w Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej
przy ul. Jana Pawła II 20 (sala konferencyjna).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie posiedzenia.

2. Ciąg dalszy dyskusji nad wnioskiem mieszkańców osiedla Wille Borki o  przyłączenie do Podkowy Leśnej.

3. Dyskusja nad możliwością utworzenia stref płatnego parkowania w mieście Podkowa Leśna.

4. Dyskusja nad możliwością przejęcia ulic Brwinowskiej i Jana Pawła od powiatu.

5. Dyskusja nad możliwością ograniczenia sprzedaży alkoholu w  Podkowie Leśnej w godz. 22.00-6.00 (podstawa prawna: nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz o bezpieczeństwie imprez masowych).

6. Ocena zmiany sposobu wywozu śmieci w zakresie wpływu na  utrzymanie czystości w mieście.

7. Opiniowanie sprawozdania z prac Komisji za rok 2017.

8. Przyjęcie protokołu Komisji z 30 stycznia 2018 r.

9. Sprawy różne.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie posiedzenia.

    Przewodnicząca Komisji
/-/

Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda

 

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 02.12.2021

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 02.12.2021 r. – program

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content