Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (24.10.2017) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

(24.10.2017) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów
i Inwestycji

odbędzie się
24 października 2017 r. (wtorek) o godz. 18.30
w  Zespole Szkół w Podkowie Leśnej (sala konferencyjna).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1.Otwarcie posiedzenia.

2. Monitorowanie prac nad Budżetem Partycypacyjnym (informacje
o projektach zatwierdzonych do realizacji w 2017 i 2018 roku).

3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027,

b) zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok,

c) przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w latach 2018 – 2020”.

4. Sprawy różne.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia.

*Projekty uchwał zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta pod zawiadomieniem o XLI Sesji Rady Miasta (bip.podkowalesna.pl).

 

   

Przewodnicząca Komisji
/-/

Emilia Drzewicka

Sprawdź również

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji: Rozbiórka, budowa, przebudowa i rozbudowa dotycząca budowy, przebudowy …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content