Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (22.02.2018) Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

(22.02.2018) Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

herb_podkowy INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNAPosiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
odbędzie się
  22 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 18.30
w Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20
(sala konferencyjna).
PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Analiza pisma specjalistów szkolnych dot. ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania oraz terminy i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
  4. Kolejna informacja Sekretarza Komitetu Obchodów 100 – lecia urodzin ks. Leona Kantorskiego w związku z przypadającym w roku 2018 jubileuszem.
  5. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.
  6. Sprawy różne.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia.
   

Przewodnicząca Komisji
/-/

Olga Jarco

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 02.12.2021

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 02.12.2021 r. – program

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content