Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (21.06.2016) Posiedzenie Komisji Budzetu, Finansów i Inwestycji

(21.06.2016) Posiedzenie Komisji Budzetu, Finansów i Inwestycji

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
odbędzie się
21 czerwca 2016 r. (wtorek) o godz. 19.00
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18
(sala lustrzana).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026;
b) zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok;
c) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
d) wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Podkowa Leśna prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3. Sprawy różne.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
/-/

Emilia Drzewicka

 

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 18.01.2021

Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18.01.2021 r. – program i …

 
 

MENU

Podkowa Leśna