Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (20.12.2017) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

(20.12.2017) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów
i Inwestycji

odbędzie się
  20 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 19.00
w  Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej (sala konferencyjna).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1.Otwarcie posiedzenia.

2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027;

b. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;

c. ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017;

d. zmiany uchwały w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowa Leśna;

e. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna;

f. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028;

g. uchwały budżetowej miasta na 2018 rok.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

4. Sprawy różne.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia.

 

   

Przewodniczący Komisji
/-/

Wojciech Żółtowski

Sprawdź również

Informujemy, że został sporządzony i wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna informuje, że zostało sporządzone i wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content