Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (20.06.2017) Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

(20.06.2017) Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
odbędzie się
20 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 18.30
w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20
(sala konferencyjna).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Opiniowanie projektów uchwał, które tematycznie związane są z pracami Komisji.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.  Sprawy różne.

5.  Wolne wnioski.

6.  Zamknięcie posiedzenia.

 

   

Przewodnicząca Komisji
/-/

Małgorzata Horban

 

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Informacja o posiedzeniu KSWiP w dniu 27.09.2021 r. – program

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content