Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (17.11.2016) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

(17.11.2016) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
odbędzie się
  17 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 19.00
w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20
(sala konferencyjna).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  • wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok,
  • utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna” oraz nadania jej statutu,
  • przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
  1. Rozpoczęcie prac nad projektem budżetu na 2017 rok.
  2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  3. Sprawy różne.
  4. Wolne wnioski.
   

Przewodnicząca Komisji
/-/

Emilia Drzewicka

Sprawdź również

Informacja o pracy Urzędu Miasta

Informujemy, że ze względu na dobro Mieszkańców, przeciwdziałając rozprzestrzenianiu się pandemii, do dnia 15 stycznia …

 
 

MENU

Podkowa Leśna