Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (15.12.2015) Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

(15.12.2015) Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie KOMISJI KULTURY, OŚWIATY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH

odbędzie się

15 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 19.00

w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej,

ul. Jana Pawła II 20 (sala konferencyjna).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 • projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025;
 • projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok;
 • projekt uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad wprowadzaniem budżetu partycypacyjnego Miasta Podkowa Leśna;
 • projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejskiej Karty Dużej Rodziny w Podkowie Leśnej;
 • projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna;
 • projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Miasto Podkowa Leśna przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 1. Sprawy różne.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie posiedzenia.
Wiceprzewodnicząca Komisji

/-/

Olga Jarco

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju 08.10.2020

Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju w dniu 08.10.2020 – program posiedzenia  

 
 

MENU

Podkowa Leśna