Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (13.12.2016) XXXII Sesja Rady Miasta

(13.12.2016) XXXII Sesja Rady Miasta

herb_podkowy

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję
XXXII Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.
Sesja odbędzie się
13 grudnia 2016 r. (wtorek) o godz. 18.30
w sali lustrzanej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.

PORZĄDEK OBRAD:

 I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

V. Podjęcie uchwał w sprawach:

    1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026;
    2. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok;
    3. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
    4. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna;
    5. zmiany uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna.

VI. Interpelacje i zapytania radnych.

VII. Sprawy różne.

VIII. Wolne wnioski.

IX. Zamknięcie Sesji.

 Projekty uchwał

   

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
/-/

Wojciech Żółtowski

 

Sprawdź również

herb

Raport o stanie Miasta Podkowa Leśna w 2020 roku

Wzorem ubiegłego roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna przygotował i przekazał Radzie Miasta „Raport o stanie …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content