Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (09.06.2016) XXV Sesja Rady Miasta

(09.06.2016) XXV Sesja Rady Miasta

herb_podkowy

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję
XXV Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.
Sesja odbędzie się
9 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 18.00
w „Mateczniku Mazowsze” przy ul. Świerkowej 2 w Otrębusach.

Będzie to wspólna sesja z Radą Miejską w Brwinowie oraz z Radą Miasta Milanówka w ramach Partnerstwa Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów.

PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Uroczyste podpisanie przez Burmistrzów aktu założycielskiego Stowarzyszenia Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów.

III. Informacja w sprawie prowadzenia obrad.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Studium komunikacyjnego obejmującego wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”.

V. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna.

VI. Zamknięcie Sesji.

Projekty uchwał

Przewodniczący Rady Miasta
/-/

Grzegorz Smoliński

 

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 18.01.2021

Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18.01.2021 r. – program i …

 
 

MENU

Podkowa Leśna