Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (08.05.2017) XXXVII Sesja Rady Miasta

(08.05.2017) XXXVII Sesja Rady Miasta

herb_podkowy

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję
XXXVII Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.
Sesja odbędzie się
8 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 18.30
w sali lustrzanej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.

PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

V. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. powołania Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Podkowie Leśnej;
  2. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna;
  3. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna.

VI. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miasta.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Sprawy różne.

IX. Wolne wnioski.

X. Zamknięcie Sesji.
Projekty uchwał

 

   

Przewodniczący Rady Miasta
/-/

Grzegorz Smoliński

 

Sprawdź również

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji: Rozbiórka, budowa, przebudowa i rozbudowa dotycząca budowy, przebudowy …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content