Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (04.05.2017) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

(04.05.2017) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
odbędzie się
  4 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 19.00
w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20
(sala konferencyjna).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna.

4.   Sprawy różne.

5.   Wolne wnioski.

6.   Zamknięcie posiedzenia.

   

Przewodnicząca Komisji
/-/

Emilia Drzewicka

 

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Informacja o posiedzeniu KSWiP w dniu 27.09.2021 r. – program

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content