Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd – Aktualności

Samorząd – Aktualności

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza

Podczas XXVIII sesji Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 29 czerwca br. radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Miasta Arturowi Tusińskiemu wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok. Absolutorium samorządowe służy sprawowaniu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – Radę Miasta – kontroli nad wykonywaniem budżetu gminy. …

Czytaj więcej »

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji: Rozbiórka, budowa, przebudowa i rozbudowa dotycząca budowy, przebudowy i rozbudowy linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury kolejowej Linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej …

Czytaj więcej »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

herb

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna informuje, że został sporządzony i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna przeznaczonej do oddania w użyczenie (Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 58/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. – link otwiera się w nowej …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content