Ważne:
Strona Główna / Samorząd

Samorząd

Konsultacje projektu uchwały – podatek od nieruchomości

Ogłoszenie z dnia 11.10.2021 r. Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności …

Czytaj więcej »

Uroczysta XXXII Sesja Rady Miasta 16.10.2021

  Serdecznie zapraszamy do udziału w Uroczystej XXXII Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna, która została zwołana dla wręczenia Panu Grzegorzowi Dąbrowskiemu aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna – sobota, 16 października br., godz. 11.00, Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus przy ul. Modrzewiowej 41 …

Czytaj więcej »

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości przy ul. Brwinowskiej 30.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości przy ul. Brwinowskiej 30. link do przetargu na www.bip.podkowalesna.pl

Czytaj więcej »

Informujemy, że został sporządzony i wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w trybie bezprzetargowym.

Informujemy, że został sporządzony i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w trybie bezprzetargowym. (Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 91/2021 z dnia 07.09.2021 r.) Bliższych informacji udziela Referat Planowania i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Podkowa …

Czytaj więcej »

Informujemy, że został sporządzony i wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Informujemy, że został sporządzony i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu(Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 90/2021 z dnia 06.09.2021 r.) Bliższych informacji udziela Referat Planowania i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Podkowa Leśna …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content