Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 26 maja 2024
Imieniny: Filip, Paulina, Marianna
słonecznie
20°C

Referat Infrastruktury Komunalnej

Referat Infrastruktury Komunalnej działa w celu realizacji gospodarki komunalnej Miasta

 

Kierownik Referatu - Artur Paterek

 

Zakres zadań:

 1. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury technicznej Miasta,
 2. planowanie, koordynowanie i nadzorowanie wykonawstwa remontów i inwestycji infrastruktury technicznej Miasta o znaczeniu lokalnym i zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w tym zakresie,
 3. przygotowywanie projektów umów dotyczących wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonawstwa robót, zastępstwa i nadzoru inwestycyjnego,
 4. koordynacja inwestorska prowadzonych robót,
 5. prowadzenie rozliczeń rzeczowo – finansowych z wykonywanych inwestycji (dokumenty OT i PT),
 6. nadzór nad oświetleniem ulicznym Miasta,
 7. zarządzanie drogami,
 8. utrzymanie dróg o charakterze lokalnym, w tym:
  • planowanie robót drogowych w zakresie utrzymania, remontów i inwestycji,
  • nadzór nad projektowaniem i wykonawstwem w powyższym zakresie,
 9. zimowe utrzymanie dróg,
 10. wydawanie zezwoleń na:
  • lokalizację i umieszczanie w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń nie związanych z ich funkcjonowaniem,
  • lokalizację zjazdów do posesji z dróg gminnych,
 11. uzgadnianie projektów budowy infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych,
 12. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych,
 13. prowadzenie spraw związanych z uciążliwością dla środowiska maszyn i urządzeń oraz środków transportu,
 14. opiniowanie wniosków o włączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wydawanie warunków przyłączeniowych,
 15. rozliczanie energii SUW i UZT,
 16. rozliczanie ilości zrzutu ścieków i przekroczeń stężeń do oczyszczalni,
 17. prowadzenie spraw dotyczących poboru wód z ujęć miejskich,
 18. podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach zagrożeń i awarii,
 19. zarząd cmentarzem komunalnym oraz pomnikami pamięci,
 20. konserwacja i utrzymanie rowów i cieków wodnych,
 21. prowadzenie spraw związanych z ochroną przed powodzią,
 22. prowadzenie spraw dotyczących ochrony środowiska, z zakresu właściwej gospodarki odpadami, w tym gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 23. prowadzenie spraw związanych z ochroną wód i gruntu przed zanieczyszczeniami,
 24. prowadzenie ewidencji ilości i rodzajów gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza przez nieruchomości gminne,
 25. podejmowanie działań i środków w celu usunięcia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska,
 26. prowadzenie rejestru i wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne,
 27. prowadzenie spraw związanych zapobieganiem bezdomności zwierząt i zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniem,
 28. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 29. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na prowadzenie działalności z zakresu odbioru nieczystości płynnych (wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności z zakres odbioru nieczystości płynnych, prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych) oraz prowadzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
 30. rejestracja sprawozdań z zakresu odbioru nieczystości płynnych oraz odbioru odpadów komunalnych,
 31. ubezpieczanie całego majątku tj. domów komunalnych, ruchomego mienia komunalnego, komputerów itp.,
 32. prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa wynikających z ustaw szczególnych w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, łowiectwa, statystyki rolnej i wyborów do izb rolniczych,
 33. kontrola stanu wodomierzy, naliczanie, wystawianie faktur i pobieranie opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki od poszczególnych odbiorców na terenie Miasta,
 34. terminowa ewidencja deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi w systemie informatycznym,
 35. kontrola poprawności deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 36. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji ustalających wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 37. organizowanie okresowych kontroli budynków zgodnie z ustawą Prawo budowlane;
 38. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy,
 39. prowadzenie spraw merytorycznych związanych z najmem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, w tym dotyczących opłat i wystawiania faktur,
 40. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 41. opracowywanie projektów regulaminów w zakresie udzielenia zamówień publicznych,
 42. przygotowywanie materiałów i dokumentów do przetargów, sporządzanie m.in. SIWZ i pozostałej dokumentacji postępowania np. umów,
 43. wybór wykonawców robót budowlanych i usług dla zadań poza ustawą prawo zamówień publicznych (zgodnie z obowiązującym regulaminem),
 44. weryfikowanie kosztorysów powykonawczych, sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
 45. nadzorowanie i kontrola procedur zamówień publicznych,
 46. prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 47. sporządzanie sprawozdań rocznych o udzielonych zamówieniach publicznych i przekazywanie ich Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych,
 48. udzielanie oferentom informacji dot. przetargów, prowadzenie korespondencji z oferentami,
 49. przygotowywanie i wysyłanie ogłoszeń do Biuletynu Zamówień publicznych i do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej,
 50. udział w komisjach przetargowych,
 51. prowadzenie rejestru umów i rejestru inwestycji.
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.