Ważne:
Strona Główna / Rada Miasta / IV Sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

IV Sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję

IV sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji.

Sesja odbędzie się

11 stycznia 2011  r. o godz. 16.00
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej,
ul. Lilpopa 18, PAŁACYK-KASYNO.

Proponowany porządek obrad:

I.      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

II.      Przyjęcie projektu porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

IV.      Przyjęcie regulaminu działania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu
i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej.

V.      Przyjęcie uchwały w sprawach:w przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2011 rok.

VI.      Przyjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydata do Rady Muzeum
im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VI. Wolne wnioski.

VII. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczacy Rady Miasta

Podkowa Leśna

/-/

Bogusław Jestadt

Sprawdź również

images/stories/rysunki/herb.png

II sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji – kontynuacja

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o …

 
 

MENU

Podkowa Leśna