Ważne:
Strona Główna / Rada Miasta / II sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

II sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję

II sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji.

Sesja odbędzie się 13 grudnia 2010  r. o godz. 18.30

w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1. Proponowany porządek obrad:

I.      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

II.      Przyjęcie projektu porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej, (e-mail).

IV.      Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

V.      Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
  2. powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
  3. wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
  4. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej ,
  5. ustalenia dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.

VI. Interpelacje i zapytania radnych.

VII. Wolne wnioski.

VIII. Zamknięcie sesji.

 

 

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

INFORMACJA  O  POSIEDZENIACH  KOMISJI STAŁYCH RADY  MIASTA PODKOWA LEŚNA POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ ODBĘDZIE SIĘ 3 …

 
 

MENU

Podkowa Leśna