Ważne:
Strona Główna / Rada Miasta / Program XLIV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej

Program XLIV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej

OSO – 0052/44/2010

Podkowa Leśna, 29 października 2010 r.

Program XLIV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej, która odbędzie się

8 listopada 2010 roku (poniedziałek) o godz. 18.30

w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej  ul. Lilpopa 18 (PAŁACYK-KASYNO)

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

II. Informacja Burmistrza Miasta.

III. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miasta.

IV. Przyjęcie uchwał w sprawie:

1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości za 2011 rok,

2. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok,

3. w sprawie zmian w budżecie miasta,

4. nadania imienia księdza kanonika Leona Kantorskiego Ogrodowi Matki i Dziecka
w Podkowie Leśnej,

5. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011″,

6. nadania nazwy ulicy w Podkowie Leśnej.

V. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2009/2010.

VI. Sprawozdanie z udziału miasta Podkowy Leśnej w działaniach Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”.

VII. Komentarz do przedłożonej radnym projektu umowy dzierżawy działki nr 1/1 obr. 4.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski.

IX. Zamknięcie sesji.

 

X. Uroczyste zakończenie V kadencji Rady Miasta
Podkowy Leśnej 2006-2010.

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

INFORMACJA  O  POSIEDZENIACH  KOMISJI STAŁYCH RADY  MIASTA PODKOWA  LEŚNA POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ ODBĘDZIE SIĘ 21 …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content