Podkowa Leśna  PODKOWA LEŚNA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

podstawa prawna: uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 117/23/2000 z dnia 23.06.2000 r.
nazwa aktu: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
data uchwalenia: 23.06.2000 r.
status aktu: obowiązujący

Studium Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna - 2000 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna - 2000 r.;


- wypis z ustaleń studium - format HTML (70 kB) - format PDF (210 kB)


- rysunek studium - JPG (1,9 MB) - flash (4,2 MB)

(ładowanie strony może potrwać kilka minut)

 

 

> strona główna > plany zagospodarowania > studium