Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe (strona 30)

Organizacje pozarządowe

Działaj Lokalnie – przedłużony termin składania wniosków

Uprzejmie informujemy, że organizacje pozarządowe i grupy nieformalne chcące pozyskać dotacje na realizacje projektów w ramach programu Działaj Lokalnie, na terenie powiatu grodziskiego, mają dodatkowy tydzień na złożenie wniosku. Stowarzyszenie Europa i My przedłużyło termin składania dokumentów  do 15 lipca 2011 do godz. 15.00.

Czytaj więcej »

Działaj Lokalnie podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej

Masz pomysł na ciekawe działanie we własnej miejscowości? Zdobądź środki na jego realizację! Weź udział w konkursie „Działaj Lokalnie”. Stowarzyszenie Europa i My zaprasza mieszkańców powiatu grodziskiego, przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń i grup nieformalnych na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się 1 lipca br., w dniu objęcia przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej, o …

Czytaj więcej »

Oferta złożona przez Związek Podkowian

Stowarzyszenie Związek Podkowian 19 maja br. złożyło w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna ofertę na organizację wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody w 2011 r. w Podkowie Leśnej “Otwarte Ogrody w Podkowie Leśnej – 2011”. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku …

Czytaj więcej »

Zaproszenie

Urząd Miasta Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, tel. 758 98 78, fax 758 90 03 e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl Podkowa Leśna, 17 maja 2011 roku   ZAPROSZENIE Szanowni Państwo,   Serdecznie zapraszam na spotkanie Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 23 maja 2011 roku (poniedziałek) o godz. 18:00 …

Czytaj więcej »

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w 2011 roku

KOMUNIKAT Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.   Przychylając się do propozycji przedłożonej przez Komisję Konkursową, w skład której weszli przedstawiciele Urzędu Miasta, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, …

Czytaj więcej »

Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2011 roku oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej.   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. …

Czytaj więcej »

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację Zadania 1 i 2

KOMUNIKAT Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – na realizację zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.   Przychylając się do propozycji przedłożonej przez Komisję Konkursową, w skład której weszli przedstawiciele Urzędu Miasta, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, Komisji …

Czytaj więcej »

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację Zadania 3

KOMUNIKAT Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – na realizację Zadania 3. Realizacja zadania publicznego 3.3.2 ujętego w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna (2005 – 2014): „Oferta edukacji ustawicznej dla osób starszych – „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Podkowie …

Czytaj więcej »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku

Zarządzenie Nr 1/2010 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 19 stycznia 2010 r.   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku.   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content