Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Projekt w ramach tzw. „małego grantu”

Projekt w ramach tzw. „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U. z 2020 r., poz. 1057), dnia 26.05.2022 r. Podkowa Teqball Club z siedzibą przy ul. Klonowej 6, 05-807 Podkowa Leśna, złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.:

Oferta uproszczona – Podkowa Promotus Cup

PODKOWA PROMOTUS CUP – organizacja turnieju teqballu
Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) treść oferty dostępna jest w BIP-ie, na stronie www i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna.
Uwagi można składać do dnia 06.06.2022 r. do godz. 18:00 w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, z dopiskiem „Mały grant – uwagi”.

 

Sprawdź również

Moja mała ojczyzna – nowy nabór wniosków

Od 23 maja do 1 lipca potrwa nabór wniosków do szóstej edycji programu grantowego Fundacji …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content