Ważne:

Powołanie Komisji Konkursowej

Informujemy, że Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Zarządzeniem nr 61/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. powołał skład Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

Zarządzenie_nr_61_powołanie_Komisji_Konkursowej

Sprawdź również

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content