Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe – Aktualności (strona 4)

Org. pozarządowe – Aktualności

Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 lipca 2020 roku dotyczący zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

Komunikat Burmistrza

Czytaj więcej »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 716), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r., …

Czytaj więcej »

Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na …

Czytaj więcej »

Projekt w ramach tzw. „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), dnia 24.06.2020 r. Stowarzyszenie Związek Podkowian z siedzibą przy ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna, złożyło uproszczoną ofertę …

Czytaj więcej »

Organizacje pozarządowe wobec pandemii – raport Stowarzyszenia Klon/Jawor

Właśnie ukazał się pierwszy w Polsce raport ukazujący wpływ pandemii koronawirusa na funkcjonowanie organizacji pozarządowych. Raport Stowarzyszenia Klon/Jawor to nie tylko wyniki badań, ale też liczne komentarze ekspertów i ekspertek ze środowiska pozarządowego. Zachęcamy do lektury:Pobierz raport „Organizacje pozarządowe wobec pandemii” >> Więcej: https://publicystyka.ngo.pl/pod-lupa-sektor-w-koronie-raport-organizacje-pozarzadowe-wobec-pandemii-stowarzyszenia-klon-jawor

Czytaj więcej »

Projekt w ramach tzw. „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), dnia 20.05.2020 r. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna z siedzibą przy ul. Świerkowej 1, 05-807 Podkowa Leśna, …

Czytaj więcej »

NGO w Tarczy. Link do artykułu

Przepisy antykryzysowe dla organizacji pozarządowych w jednym miejscu. Zachęcamy do lektury artykułu opublikowanego na Portalu organizacji pozarządowych ngo.pl. >>> NGO_w_Tarczy. Zbieramy_informacje – publicystyka – ngo.pl

Czytaj więcej »

10 milionów złotych na wsparcie III sektora: Program COVID-19

Przyjęto rządowy Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19. Program COVID-19 jest adresowany do organizacji III sektora dotkniętych skutkami epidemii. W ramach dwóch Priorytetów: Działania wspierające oraz Bezpieczeństwo NGO, będą one mogły uzyskać dotację na realizację zadań publicznych, adaptację prowadzonych projektów do sytuacji epidemicznej oraz dofinansowanie kosztów …

Czytaj więcej »

Działaj Lokalnie przeciw skutkom koronawirusa

Do 25 maja 2020 organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu grodziskiego i gminy Brwinów mogą ubiegać się o dotację do 6.000 zł na projekty służące przeciwdziałaniu pandemii i jej negatywnym skutkom. Stowarzyszenie Europa i My,  we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza konkurs Działaj Lokalne Polsko-Amerykańskiej …

Czytaj więcej »

Fundusz Pomocowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności uruchomiła nowy program w postaci Funduszu Pomocowego w kwocie miliona dolarów na wsparcie organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich w czasach pandemii COVID-19. Organizacje pozarządowe odgrywają istotną rolę w przeciwdziałaniu skutkom pandemii. Obejmują swoją pomocą różne grupy społeczne – m.in. chorych, seniorów, bezdomnych, a także dzieci i młodzież. …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content