Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe – Aktualności (strona 27)

Org. pozarządowe – Aktualności

Powołanie Komisji Konkursowej

herb Miasta Podkowa Leśna

ZARZĄDZENIE NR 13/2012 BURMISTRZA MIASTA  PODKOWY LEŚNEJ z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej. Czytaj więcej

Czytaj więcej »

Komunikat Burmistrza – zgłaszanie osób do komisji konkursowej

herb Miasta Podkowa Leśna

Informujemy, że dn. 6 marca 2012 roku Burmistrz Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej ogłosiła komunikat dotyczący zgłaszania osób (wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie) do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie kultury i ochrony …

Czytaj więcej »

Podkowa Leśna: podzielili się ciepłem

Pani Ania ma już ubranka dla pięciorga swoich dzieci. Dzięki wolontariuszom Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej (ChSCh) z Podkowy Leśnej i hojnym darczyńcom odzież trafiła także do wielu innych osób potrzebujących. Trwa akcja „Kurtka dla malucha”.

Czytaj więcej »

Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu “Równać Szanse 2012”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu “Równać Szanse 2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

Czytaj więcej »

Oferta organizacji pozarządowej “Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej wśród mieszkańców Podkowy Leśnej w dziedzinie piłki nożnej i piłki nożnej halowej”

Stowarzyszenie “Długa Ławka – Towarzystwo Budowniczych Zaplecza Kadry Narodowej” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego “Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Podkowy Leśnej w dziedzinie piłki nożnej i piłki nożnej halowej”. Oferta została złożona w trybie tzw. “małych grantów”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o …

Czytaj więcej »

Oferta organizacji pozarządowej “Eco biuletyn”

Stowarzyszenie “Związek Podkowian” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego “Eco biuletyn”. Oferta została złożona w trybie tzw. “małych grantów”. Zgodnie z art. 19 a ust. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz …

Czytaj więcej »

Oferta organizacji pozarządowej pt. “Niewielka kolejka, wielkich kolei”

Stowarzyszenie “Związek Podkowian” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego “Niewielka kolejka, wielkich idei”. Oferta została złożona w trybie tzw. “małych grantów”. Zgodnie z art. 19 a ust. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. …

Czytaj więcej »

Kolejny rok Działamy Lokalnie

Rodzinne rozniecanie ognia metodami pradziejowymi, poznawanie dzikich roślin jadalnych, warsztaty fotograficzne i komputerowe, wspólne tworzenie zabawek w oparciu o proste zasady fizyki, warsztaty umiejętności rodzicielskich czy w końcu renowacja grobu poległych żołnierzy to tylko niewielka część działań, które będą realizowane przez lokalne społeczności dzięki wsparciu Stowarzyszenia Europa i My w …

Czytaj więcej »

Działaj Lokalnie – przedłużony termin składania wniosków

Uprzejmie informujemy, że organizacje pozarządowe i grupy nieformalne chcące pozyskać dotacje na realizacje projektów w ramach programu Działaj Lokalnie, na terenie powiatu grodziskiego, mają dodatkowy tydzień na złożenie wniosku. Stowarzyszenie Europa i My przedłużyło termin składania dokumentów  do 15 lipca 2011 do godz. 15.00.

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content