Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe – Aktualności (strona 2)

Org. pozarządowe – Aktualności

Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna dotyczący zgłaszania osób do komisji konkursowej

Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 31 maja 2021 roku dotyczący zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna informuje, iż w dniu …

Czytaj więcej »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i …

Czytaj więcej »

Działaj Lokalnie 2021

Do 28 maja 2021 organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu grodziskiego i gminy Brwinów mogą ubiegać się o dotację do 6.000 zł na projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia a także mogą przeciwdziałać pandemii i jej …

Czytaj więcej »

Konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w WUOZ

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków ogłasza konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na podstawie art. 11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057, ze zm.). Zakończenie …

Czytaj więcej »

Konkurs Działaj Lokalnie 2021

Stowarzyszenie Europa i My we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza konkurs Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Pula środków przeznaczonych na granty wynosi 55 000 zł. Do 28 maja 2021 organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu grodziskiego i gminy Brwinów mogą ubiegać się o dotację do …

Czytaj więcej »

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br. Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata …

Czytaj więcej »

Sprawozdanie z realizacji “Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi …”

herb

Sprawozdanie z realizacji “Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (link otwiera się w nowej zakładce)

Czytaj więcej »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 230/207/21 z dnia 16 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa …

Czytaj więcej »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 229/207/21 z dnia 16 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa …

Czytaj więcej »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w 2021 roku

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 252/210/21 w dniu 22 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2021 roku …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content