Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239,395) oraz Uchwałą nr 275/XLII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” ogłasza drugi otwarty konkurs z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na Zadanie 2 „Organizację wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody w 2018 w Podkowie Leśnej”:

Zarządzenie o konkursie kultura 2018

Załącznik nr 1 do zarzadzenia – ogłoszenie o konkursie kultura 2018

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – wzór oferty

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – karta oceny formalna

Załącznik nr 3 do ogłoszenia – indyw. karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 4 do ogłoszenia – wzór umowy

Termin składania wniosków upływa 27 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 14.00.
Zapraszamy!

 

Komunikat Burmistrza – zgłaszanie osób do komisji konkursowej

Informujemy, że 4 kwietnia 2018 roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłosił komunikat dotyczący zgłaszania osób (wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie) do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie:

komunikat kultura zgłaszanie do komisji

Sprawdź również

Otwarty konkurs ofert na na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content