Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą nr 184/XXII/2020 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku:

  • Zadanie 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, edukacyjnych
    oraz społecznych mieszkańców Miasta Podkowa Leśna, w tym edukacja kulturalna, proekologiczna i społeczna, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz prezentacja i udostępnianie zasobów upowszechniających dorobek kulturalny, edukacyjny i społeczny oraz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
    Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 54 000 zł.
  • Zadanie 2. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych, z uwzględnieniem specjalnych programów dla osób niepełnosprawnych, w tym prezentacja wydarzeń sportowych i udostępnianie zasobów upowszechniających kulturę fizyczną.
    Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 30 000 zł.

Zarządzenie nr 55 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 21 maja 2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

Załącznik_nr_1_do_ogłoszenia_WZÓR_OFERTY (doc)
Załącznik_nr_1_do_ogłoszenia_WZÓR_OFERTY (pdf) (link otwiera się w nowej zakładce)

Załącznik_nr_2_do_ogłoszenia_karta_oceny_FORMALNEJ (link otwiera się w nowej zakładce)

Załącznik_nr_3_do_ogłoszenia_karta_oceny_MERYTORYCZNEJ (link otwiera się w nowej zakładce)

Załącznik_nr_4_do_ogłoszenia_WZÓR_UMOWY_na_realizacje_zadania_publicznego (link otwiera się w nowej zakładce)

Załącznik_nr_5_do_ogłoszenia_Klauzula_informacyjna_do_konkursu (link otwiera się w nowej zakładce)

Sprawdź również

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie „Rocznego programu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content