Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą nr 9/II/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

Zadanie: Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, historycznych, edukacyjnych i społecznych mieszkańców miasta, w ramach obchodów 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. pod nazwą „Święto Wolności i Solidarności”.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 20.000,00 zł.

Sprawdź również

Obywatelski monitoring funduszy europejskich

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content