Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w 2021 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w 2021 roku

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 252/210/21 w dniu 22 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2021 roku zadań publicznych w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Więcej informacji >> https://www.mazovia.pl/otwarte-konkursy-ofert/art,384,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-obszarze-wspieranie-i-upowszechnianie-kultury-fizycznej-w-2021-roku.html (link otwiera się w nowej zakładce)

Otwarte konkursy ofert dla dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego https://www.mazovia.pl/otwarte-konkursy-ofert/ (link otwiera się w nowej zakładce)

Sprawdź również

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 230/207/21 z dnia 16 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content