Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 229/207/21 z dnia 16 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Więcej informacji >> https://www.mazovia.pl/otwarte-konkursy-ofert/art,377,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-obszarze-kultura-sztuka-ochrona-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego.html (link otwiera się w nowej zakładce)

Otwarte konkursy ofert dla dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego https://www.mazovia.pl/otwarte-konkursy-ofert/ (link otwiera się w nowej zakładce)

Sprawdź również

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 230/207/21 z dnia 16 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content