Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Otwarty konkurs ofert na na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

Otwarty konkurs ofert na na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 267/XXXIV/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 roku:

 

  • Zadanie 1. Realizacja projektów dokumentujących i popularyzujących historię Miasta Podkowa Leśna, w tym wzmacniających lokalną tożsamość.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi 3 350 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 5 grudnia 2022 r. do godz. 18:00 prawidłowo wypełnionej oferty.

Zarządzenie Nr 90/2022 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

Wzór oferty
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej
Umowa NGO
Klauzula informacyjna RODO

 

Sprawdź również

Obywatelski monitoring funduszy europejskich

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content