Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Konkursy na dotacje dla organizacji pozarządowych – 2018 r.

Konkursy na dotacje dla organizacji pozarządowych – 2018 r.

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239,395) oraz Uchwałą nr 275/XLII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” ogłasza:

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku

Otwarty konkurs ofert na realizacją zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku

 Termin składania wniosków upływa 09 marca 2018 r. (piątek) o godz. 14.00.
Zapraszamy!

Komunikat Burmistrza – zgłaszanie osób do komisji konkursowej

Informujemy, że 14 lutego 2018 roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłosił komunikat dotyczący zgłaszania osób (wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie) do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie:

komunikat kultura zgłaszanie do komisji

komunikat przeciwdziałanie zgłaszanie do komisji

komunikat sport zgłaszanie do komisji

 

 

Sprawdź również

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content