Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Konkursy na dotacje dla organizacji pozarządowych – 2018 r.

Konkursy na dotacje dla organizacji pozarządowych – 2018 r.

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239,395) oraz Uchwałą nr 275/XLII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” ogłasza:

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku

Otwarty konkurs ofert na realizacją zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku

 Termin składania wniosków upływa 09 marca 2018 r. (piątek) o godz. 14.00.
Zapraszamy!

Komunikat Burmistrza – zgłaszanie osób do komisji konkursowej

Informujemy, że 14 lutego 2018 roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłosił komunikat dotyczący zgłaszania osób (wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie) do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie:

komunikat kultura zgłaszanie do komisji

komunikat przeciwdziałanie zgłaszanie do komisji

komunikat sport zgłaszanie do komisji

 

 

Sprawdź również

III Sektorze! Daj się poznać!

Rozpoczyna się badanie organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, NGO, kół gospodyń wiejskich, OSP) działających w województwie …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content