Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Generacja 6.0 – nabór wniosków do programu grantowego

Generacja 6.0 – nabór wniosków do programu grantowego

Do 26 sierpnia br. potrwa nabór wniosków do programu grantowego „Generacja 6.0” dla podmiotów, które chcą zorganizować działania dla osób w wieku 60+ z małych miejscowości (do 25 tys. mieszkańców).

Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń, gmin, bibliotek publicznych oraz domów kultury, a także do Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

W ramach programu zostaną dofinansowane działania o charakterze społecznym, technologicznym lub rehabilitacyjnym (np. dedykowane osobom starszym szkolenia nt. finansów, kursy językowe, rozwój kompetencji cyfrowych, grupowa rehabilitacja lub fizjoterapia, itp.). Obowiązkowym elementem projektu jest zorganizowanie wyjazdowego wydarzenia kulturalnego (np. wycieczka do kina, teatru, filharmonii, opery, muzeum, itp.) lub zrealizowanie tego wydarzenia we własnym zakresie poprzez np. wystawienie sztuki.

„ Chcemy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 60+, poprzez inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzanie ich wiedzy oraz rozwijanie ich umiejętności w różnych dziedzinach życia.

Ponadto, naszym celem jest poprawa sprawności ruchowej i ogólnej kondycji fizycznej seniorów dzięki zabiegom rehabilitacyjnym lub fizjoterapeutycznym, oraz rozwój zainteresowań kulturalnych poprzez organizację różnych wydarzeń kulturalnych.”.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na:

  • przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym, skierowanych do beneficjentów Projektu,
  • zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania Projektu,
  • organizację wydarzeń kulturalnych, których koszt nie może przekroczyć 4 500,00 zł brutto,
  • usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może przekroczyć 500,00zł brutto,
  • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 1 000,00 zł brutto,
  • ewentualne porady specjalistyczne.

W Programie wygra maksymalnie 30 najlepszych projektów, które otrzymają dofinansowanie każdy na kwotę do 15 000 zł brutto.

Projekty zgłoszone do konkursu powinny trwać od 4 do 6 miesięcy (minimum 120 dni) i być realizowane od 02.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

Wnioski można składać do 26 sierpnia poprzez formularz elektroniczny dostępny na TEJ stronie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 października 2022 r.

Więcej informacji oraz pełny regulamin konkursu dostępny jest na stronie Fundacji BGK.

Sprawdź również

Projekt w ramach tzw. „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content