Ważne:

Kolejny rok Działamy Lokalnie

Rodzinne rozniecanie ognia metodami pradziejowymi, poznawanie dzikich roślin jadalnych, warsztaty fotograficzne i komputerowe, wspólne tworzenie zabawek w oparciu o proste zasady fizyki, warsztaty umiejętności rodzicielskich czy w końcu renowacja grobu poległych żołnierzy to tylko niewielka część działań, które będą realizowane przez lokalne społeczności dzięki wsparciu Stowarzyszenia Europa i My w ramach programu Działaj Lokalnie.
8 dotacji o łącznej sumie 29.700 złotych dla lokalnych organizacji i grup nieformalnych to wynik szóstej edycji konkursu grantowego przeprowadzonego na terenie powiatu grodziskiego.  Na początku czerwca br. Stowarzyszenie Europa i My posiadające status Ośrodka Działaj Lokalnie (ODL) wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłosiło konkurs grantowy w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie”.  Celem Programu jest aktywizowanie mieszkańców małych miast i miejscowości poprzez działania na rzecz wspólnie zdiagnozowanych potrzeb i celów ważnych dla całej lokalnej społeczności. Na terenie powiatu grodziskiego program realizowany jest od 2006 roku. – W tym czasie realizowanych było 45 fantastycznych projektów, których wartość wyniosła blisko 400 tys. zł – mówi Daniel Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia Europa i My. – W ciągu 5 lat pozyskaliśmy i przekazaliśmy na realizację lokalnych inicjatyw blisko 160 tys. zł. Dzięki tym pieniądzom mieszkańcy mogli uczestniczyć w ponad 400 różnych wydarzeniach: warsztatach artystycznych, przedstawieniach teatralnych, wystawach, koncertach, grach terenowych, wycieczkach, zajęciach sportowo-rekreacyjnych, warsztatach kulinarnych i wielu innych cennych wydarzeniach – dodaje Daniel Prędkopowicz. Co ważne, w każde działanie angażowane są całe społeczności, media, firmy i samorządy, które stanowią nieodłączny element lokalnej rzeczywistości.

 

W projektach realizowanych na terenie powiatu grodziskiego uczestniczyło do tej pory ponad 20 tysięcy osób, ludzi w różnym wieku, gdyż projekty mają wymiar integrujący pokolenia i służą budowaniu rzeczywistych więzi między członkami społeczności. Sukces lokalnych inicjatyw to zasługa grantobiorców, ludzi pełni pasji, angażujących bezinteresownie swój czas i energię, by innym żyło się lepiej. To także wielka praca ponad 550 wolontariuszy, którzy w ciągu minionych 5 lat pomagali w realizacji projektów.

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 14 wniosków: 5 projektów z gminy Grodzisk Mazowiecki, 4 z Milanówka, 3 z Podkowy Leśnej i po jednym z gminy Baranów (Kaski) i gminy Żabia Wola (Skuły).

Wyboru zwycięskich wniosków dokonała Lokalna Komisja Grantowa w składzie: Barbara Madzelan-Sadoś (Starostwo Powiatu Grodziskiego), Anna Świątkowska (Urząd Miasta Milanówek), Adriana Skajewska (Urząd Miasta Podkowa Leśna), Tomasz Sikorski (Radio „BOGORIA) oraz Bartosz Kołomański (Stowarzyszenie Europa i My).

Wnioski poddano dwuetapowej ocenie: formalnej i merytorycznej. Po wnikliwej analizie nadesłanych pomysłów Komisja zdecydowała o przyznaniu 8 dotacji o łącznej sumie 29.700 złotych – powiedział Bartosz Kołomańki.  Poniżej prezentujemy listę nagrodzonych projektów, które otrzymały dofinansowanie:

 

klasyfi-

kacja

tytuł projektu

nazwa organizacji/ inicjatywy obywatelskiej

suma

punktów

przyznana dotacja
w zł

1.

„Książenice. Sąsiedzi Sąsiadom”

Grupa Nieformalna: Zróbmy coś razem

247

6 000

2.

„Być rodzicem… w Książenicach”

Miasto-Ogród-Książenice Fundacja na rzecz rozwoju Książenic i okolicy

245

5 000

3.

„Nauka i zabawa”

Grupa Nieformalna: Berliners

235

4 900

4.

„Ocalić od zapomnienia – pamiętajmy o poległych”

Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach

234

3 700

5.

„Pamietajmy o ogrodach”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic

212

3 000

6.

„Pełno spraw – czyli kiedy jedni potrzebują pomocy, a inni pomagają”

Fundacja Człowiek Człowiekowi (Homo Homini)

209

2 700

7.

„W zdrowym ciele zdrowy uśmiech”

Stowarzyszenie „Związek Podkowian”

208

2 400

8.

„Chcemy żyć bezpieczniej”

Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto i Gmina” w Grodzisku Mazowieckim

200

2 000

Najwyżej oceniony został projekt „Sąsiedzi sąsiadom” pozwalający lepiej poznać się współczesnym mieszkańcom Książenic. Mają temu służyć m.in. wspólne zajęcia w lesie, rajdy rowerowe, piesze i warsztaty. Drugi to „Być rodzicem”, który w swej ofercie posiada warsztaty dla rodziców, którzy poszukują inspiracji do kreatywnego i wspierającego rozwój indywidualny ich dzieci spędzania wolnego czasu. Trzecie miejsce zajął projekt z Milanówka, który w efektywny sposób, przy wykorzystaniu nauki, w tym fizyki i matematyki, pozwala aktywnie spędzać czas dzieciom z osiedla, budując np. kalejdoskop, peryskop, czy „nurek Kartezjusza”.

Kolejne projekty na tegorocznej liście zwycięzców to „Ocalić od zapomnienia”, polegający na renowacji grobu poległych żołnierzy, znajdującego się na cmentarzu „w polu” w Skułach oraz spotkania historyczne dla dzieci i młodzieży. „Pamiętajmy o ogrodach” to projekt realizowany w Kaskach (gm. Baranów). Jego celem jest integracja lokalnej społeczności – organizacji i instytucji w czasie prac nad uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu wokół Wiejskiego Centrum Kultury.

Drugim projektem realizowanym w Milanówku będzie „Pełno spraw – czyli kiedy jedni potrzebują Pomocy, a inni pomagają” realizowany przez Fundację „Homo-Homini”. Jego celem jest integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, w którym żyją i budowanie postawy tolerancji dla ich ułomności i szacunku wśród członków społeczności lokalnej, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

W Podkowie Leśnej promowany będzie zdrowy styl życia poprzez przekazanie rodzicom, dziadkom i młodzieży wiedzy na temat wartości i znaczenia profilaktyki oraz wypracowaniu od najmłodszych lat właściwych nawyków higienicznych i żywieniowych. Wartością dodaną projektu „W zdrowym ciele zdrowy uśmiech” będzie integracja międzypokoleniowa oraz zbliżenie się środowisk mieszkańców sąsiadujących terenów. W Grodzisku Mazowieckim z kolei promowane będzie bezpieczeństwo w różnych dziedzinach życia. Służyć temu będą m.in. „Kiermasz Bezpieczeństwa”, lekcje otwarte, pokazy ratownictwa pożarowego, przedmedycznego, wystawy prac plastycznych, przedstawienia dotyczące bezpieczeństwa oraz akcja „Lizak i cytrynka”.

Niestety z uwagi na posiadany budżet programu nie mogliśmy dofinansować większej liczby projektów – zaznacza Bartosz Kołomański.  – Wciąż jeszcze szukamy pieniędzy niezbędnych do otrzymania dotacji, dlatego każde wsparcie jest dla nas bezcenne – apeluje do potencjalnych sponsorów i darczyńców wiceprezes Stowarzyszenia Europa i My.

Szczegóły nt. dofinansowanych projektów już wkrótce na stronie programu Działaj Lokalnie www.europaimy.org/dzialajlokalnie

 

 

 

 

Sprawdź również

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Pracują na rzecz drugiego człowieka, niosą bezinteresownie pomoc potrzebującym oraz budują więzi między mieszkańcami – …

 
 

MENU

Podkowa Leśna