Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / „Działaj Lokalnie 2022” – nabór uzupełniający

„Działaj Lokalnie 2022” – nabór uzupełniający

Do 30 września br. organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z trenu powiatu grodziskiego oraz gminy Brwinów mogą ubiegać się o dotacje do 6 000 zł na projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia, a także mogą przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii oraz prowadzić działania na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Stowarzyszenie Europa i My we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza uzupełniający konkurs Działaj Lokalne Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Pula środków przeznaczonych na granty wynosi 25 000 zł.

Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, kluby, fundacje, koła gospodyń wiejskich itp.) posiadające osobowość prawną oraz grupy nieformalne, sołectwa, rady rodziców lub inne, które nawiążą współpracę na czas trwania projektu.

Wnioskodawca może otrzymać dotacje w wysokości do 6 tys. na 3-6 miesięczne działania realizowane w okresie od 1 września do 31 grudnia 2022 roku. Pełny regulamin orz wniosek (który należy składać wyłącznie za pomocą generatora wniosków) znajdują się na stronie www.europaimy.org

Termin składania wniosków upływa 30 września 2022 roku.

Sprawdź również

Otwarty konkurs ofert na na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content