Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe – Aktualności

Org. pozarządowe – Aktualności

Projekt w ramach tzw. „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U. z 2020 r., poz. 1057), dnia 10.05.2022 r. Stowarzyszenie „Ogród Sztuk i Nauk” z siedzibą przy ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania …

Czytaj więcej »

Dotacja w ramach programu „Działaj lokalnie 2022”

Do 13 maja 2022 r. organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu grodziskiego i gminy Brwinów mogą ubiegać się o dotację do 6.000 zł na projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i służą poprawie jakości życia.  W tym roku na dofinansowanie mogą liczyć także projekty na …

Czytaj więcej »

Projekt w ramach tzw. „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U. z 2020 r., poz. 1057), dnia 29.04.2022 r. Stowarzyszenie Związek Podkowian z siedzibą przy ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: …

Czytaj więcej »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. …

Czytaj więcej »

„Skrzydła dla Mamy” – nabór projektów dedykowanych mamom z małych gmin.

Dnia 1 marca ruszył nabór wniosków w ramach programu „Skrzydła dla Mamy” Fundacji  BGK.  Program ma na celu wsparcie mam z miejscowości do 25 tys. mieszkańców, które przebywają na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich, niepracujących mam opiekujących się dziećmi, które uczęszczają do przedszkola i szkoły czy też mam, które opiekują się …

Czytaj więcej »

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2021.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2033 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Sprawozdanie_z_realizacji_Programu_współpracy_Miasta_Podkowa_Leśna_na_2021rok (dokument otwiera się w nowej zakładce)

Czytaj więcej »

Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 9 marca 2022 roku

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna informuje, iż w dniu 2 marca 2022 roku został ogłoszony konkurs ofert na realizację wybranych zadań publicznych w 2022 roku:  Zadanie 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, edukacyjnych oraz społecznych mieszkańców Miasta Podkowa Leśna, w tym edukacja kulturalna, proekologiczna i społeczna, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa …

Czytaj więcej »

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. Najważniejsze zmiany to: dodanie w § 2 ust. …

Czytaj więcej »

Nabór wniosków do programu „Kulturalne pomosty”

Instytut Adama Mickiewicza ogłosił nabór wniosków na 2022 rok do programu dotacyjnego pn. „Kulturalne pomosty”. Wnioski można składać do 11 marca. Maksymalne dofinansowanie dla danego projektu wynosi 200 tys. zł. Program jest prowadzony w ramach 3 Priorytetu Programu Wieloletniego Niepodległa „Projekty zagraniczne” i skierowany jest do samorządowych instytucji kultury i …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content