Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe – Aktualności

Org. pozarządowe – Aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 października 2021 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) ogłaszam konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2022 …

Czytaj więcej »

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Wystartowała XI edycja konkursu “Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Celem konkursu jest popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw dążących do podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy, a przede wszystkim zachęcenie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej. W tym roku laureaci będą wybierani …

Czytaj więcej »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) oraz w …

Czytaj więcej »

Powołanie Komisji Konkursowej

Informujemy, że Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Zarządzeniem nr 61/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. powołał skład Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku. Zarządzenie_nr_61_powołanie_Komisji_Konkursowej

Czytaj więcej »

„Alzheimer – rozumiem – wspieram”

Alzheimer Polska – związek organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem chorych żyjących z demencją i ich opiekunów oraz Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzą kampanię informacyjno-edukacyjną „Alzheimer – rozumiem – wspieram”. Jej celem jest zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera i innych rodzajów otępienia (demencji) oraz o potrzebach osób chorych i ich opiekunów …

Czytaj więcej »

Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna dotyczący zgłaszania osób do komisji konkursowej

Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 31 maja 2021 roku dotyczący zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna informuje, iż w dniu …

Czytaj więcej »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i …

Czytaj więcej »

Działaj Lokalnie 2021

Do 28 maja 2021 organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu grodziskiego i gminy Brwinów mogą ubiegać się o dotację do 6.000 zł na projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia a także mogą przeciwdziałać pandemii i jej …

Czytaj więcej »

Konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w WUOZ

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków ogłasza konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na podstawie art. 11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057, ze zm.). Zakończenie …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content