Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe – Aktualności

Org. pozarządowe – Aktualności

III Sektorze! Daj się poznać!

Rozpoczyna się badanie organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, NGO, kół gospodyń wiejskich, OSP) działających w województwie mazowieckim. Badanie prowadzone jest przez Fundację Optimum Pareto na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Celem badania jest poznanie sytuacji organizacji pozarządowych, warunków w jakich działają, ich potrzeb i doświadczeń ze współpracy z instytucjami …

Czytaj więcej »

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. Propozycje do projektu …

Czytaj więcej »

Generacja 6.0 – nabór wniosków do programu grantowego

Do 26 sierpnia br. potrwa nabór wniosków do programu grantowego „Generacja 6.0” dla podmiotów, które chcą zorganizować działania dla osób w wieku 60+ z małych miejscowości (do 25 tys. mieszkańców). Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń, gmin, bibliotek publicznych oraz domów kultury, a także do Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych …

Czytaj więcej »

Moja mała ojczyzna – nowy nabór wniosków

Od 23 maja do 1 lipca potrwa nabór wniosków do szóstej edycji programu grantowego Fundacji BGK „Moja mała ojczyzna”. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, miast), których liczebność nie przekracza 100 tys. mieszkańców, a także do fundacji, stowarzyszeń, bibliotek publicznych, domów kultury oraz kół gospodyń wiejskich zarejestrowanych …

Czytaj więcej »

Projekt w ramach tzw. „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U. z 2020 r., poz. 1057), dnia 26.05.2022 r. Podkowa Teqball Club z siedzibą przy ul. Klonowej 6, 05-807 Podkowa Leśna, złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: …

Czytaj więcej »

Projekt w ramach tzw. „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U. z 2020 r., poz. 1057), dnia 10.05.2022 r. Stowarzyszenie „Ogród Sztuk i Nauk” z siedzibą przy ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania …

Czytaj więcej »

Dotacja w ramach programu „Działaj lokalnie 2022”

Do 13 maja 2022 r. organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu grodziskiego i gminy Brwinów mogą ubiegać się o dotację do 6.000 zł na projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i służą poprawie jakości życia.  W tym roku na dofinansowanie mogą liczyć także projekty na …

Czytaj więcej »

Projekt w ramach tzw. „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U. z 2020 r., poz. 1057), dnia 29.04.2022 r. Stowarzyszenie Związek Podkowian z siedzibą przy ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: …

Czytaj więcej »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. …

Czytaj więcej »

„Skrzydła dla Mamy” – nabór projektów dedykowanych mamom z małych gmin.

Dnia 1 marca ruszył nabór wniosków w ramach programu „Skrzydła dla Mamy” Fundacji  BGK.  Program ma na celu wsparcie mam z miejscowości do 25 tys. mieszkańców, które przebywają na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich, niepracujących mam opiekujących się dziećmi, które uczęszczają do przedszkola i szkoły czy też mam, które opiekują się …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content