Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe – Aktualności

Org. pozarządowe – Aktualności

Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 17 listopada 2022 roku

Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 17 listopada 2022 rokudotyczący zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizacjęzadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowegow 2022 roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna informuje, iż w dniu 14 listopada 2022 roku został ogłoszony konkurs ofert na realizację wybranych zadań …

Czytaj więcej »

Nabór organizacji do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021–2027

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 (dalej zwany KM FEM21-27). Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać się do następujących obszarów tematycznych: cztery organizacje pozarządowe właściwe ze względu na różne rodzaje działalności objęte programem; dwie organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska; dwie organizacje pozarządowe …

Czytaj więcej »

Otwarty konkurs ofert na na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku …

Czytaj więcej »

Obywatelski monitoring funduszy europejskich

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich. Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 października 2022 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 października 2022 r.o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) ogłaszam konsultacje projektu uchwały Rady …

Czytaj więcej »

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” przystępuje do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 dla obszaru gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów do wzięcia udziału w jej tworzeniu. W ramach PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) który od 2023 r. będzie nosił nazwę …

Czytaj więcej »

„Działaj Lokalnie 2022” – nabór uzupełniający

Do 30 września br. organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z trenu powiatu grodziskiego oraz gminy Brwinów mogą ubiegać się o dotacje do 6 000 zł na projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia, a także mogą przeciwdziałać negatywnym skutkom …

Czytaj więcej »

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi”

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.   Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się! Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 23 września do …

Czytaj więcej »

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Zarząd Województwa Mazowieckiego pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ogłosił XII edycję Konkursu „Mazowieckich Barw Wolontariatu”. Celem konkursu jest uhonorowanie wolontariuszy za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego, popularyzacja ich dokonań oraz idei wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresie prac wolontariuszy oraz zachęcenie mieszkańców …

Czytaj więcej »

III Sektorze! Daj się poznać!

Rozpoczyna się badanie organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, NGO, kół gospodyń wiejskich, OSP) działających w województwie mazowieckim. Badanie prowadzone jest przez Fundację Optimum Pareto na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Celem badania jest poznanie sytuacji organizacji pozarządowych, warunków w jakich działają, ich potrzeb i doświadczeń ze współpracy z instytucjami …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content