Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Organizacje pozarządowe / Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk

Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk

ul. Słowackiego 5, 05-807 Podkowa Leśna, tel.: 729-14-21

 

Logo Stowarzyszenia Ogród Sztuk i Nauk

Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk
ul. Słowackiego 5, 05-807 Podkowa Leśna
tel./fax: 729-14-21
tel. kom.: 0-502790487

Stowarzyszenie powstało w 1994 r. przy Muzeum Iwaszkiewiczów w Stawisku. Skupia zarówno twórców kultury, związanych z regionem płd.-zach. Mazowsza – artystów, teoretyków sztuki, przedstawicieli różnych dziedzin nauki, jak i osoby nie mające zawodowych związków z kulturą, ale pragnące w niej aktywnie uczestniczyć.

Podstawowy cel działalności to popularyzacja różnorodnych dziedzin sztuki i nauki poprzez organizowanie koncertów, wieczorów literackich i teatralnych, wystaw plastycznych, wykładów popularno-naukowych, sympozjów. Spotkania cieszą się szeroką popularnością, gromadzą liczną publiczność, zarówno okoliczną, jak i warszawską.
Szczególne uznanie zyskały zwłaszcza trzy cykle imprez, zapoczątkowane w 1996 r.:

Dźwięk-Słowo-Obraz-Myśl:
dyskusje z udziałem wybitnych twórców kultury, dotyczące problemów sztuki współczesnej i towarzyszące im koncerty, aktorskie prezentacje tekstów, wystawy plastyczne;
Spotkania z Nauką, Muzyką i Literaturą:
wykłady popularno-naukowe, poprzedzone koncertami oraz spotkania z pisarzami, poprzedzone koncertami.

Akademia Myśli i Dźwięku:
kontynuacja Spotkań z Nauką, Muzyka i Literaturą – pod tym tytulem spotkania sa realizowane od 2004 roku.

W ciągu roku odbywa się około 28 takich spotkań. Muzyka jest ich stałym elementem (Muzyka to najdoskonalsza ze sztuk ludzkich – pisał J. Iwaszkiewicz). Wśród wykonawców koncertów znajdują się m.in.: Piotr Anderszewski, Kaja Danczowska, Krzysztof Jabłoński, Krzysztof Jakowicz, Konstanty A. Kulka, Iwan Monighetti, Ewa Pobłocka, Jadwiga Rappe, Wanda Wiłkomirska, Tomasz Strahl, a także Leszek Długosz, Leszek Możdżer, Wojciech Młynarski, Włodzimierz Nahorny, Zbigniew Namysłowski, Grzegorz Turnau.

W 2000 r. Ogród Sztuk i Nauk podjął inicjatywę organizowania Festiwali Muzyczne konfrontacje (wrzesień/październik). Odbyło się 8 festiwali:
– Bach – Vivaldi – Chopin – 2000
– Mistrz i Uczeń – 2001
– Muzyka źródeł – 2002
– Między kompozycją a improwizacją – 2003
– Piękno liryki – 2004
– W Salonie i w Ogrodzie – 2005
– Mozart i Chopin – 2006
– Chopin – Szymanowski – Lutosławski – 2007

Działalność wydawnicza:
Ukazały się 4 publikacje książkowe Stowarzyszenia.
3 spośród nich stanowią dokumentację spotkań „Dźwięk-Słowo-Obraz-Myśl”:
Rozmowy artystów, teoretyków i krytyków sztuki w Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku. O związkach między sztukami, inspiracjach, stosunku do tradycji, kryzysie recepcji współczesnej twórczości artystycznej mówią: Włodzimierz Borowski, Tomasz Burek, Krzesimir Dębski, Henryk Mikołaj Górecki, Andrzej Hausbrandt, Jerzy Kalina, Krzysztof Knittel, Zygmunt Krauze, Jan Krenz, Jerzy Łukosz, Władysław Malinowski, Tadeusz Nyczek, Bohdan Pociej, Zofia Rosińska-Zielińska, Jarosław Marek Rymkiewicz, Ryszard Stanisławski, Paweł Szymański, Henryk Waniek, Jerzy Wójcik.

Podkowa Leśna 1997. Opracowanie redakcyjne – Alicja Matracka-Kościelny.

Rozmowy artystów, teoretyków i krytyków sztuki w Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku. W rozmowach udział biorą: Rafał Augustyn, Krzysztof Baculewski, Wojciech Kilar, Krzysztof Knittel, Jan Krenz, Maciej Małecki, Bohdan Pociej, Bogusław Schaeffer, Władyslaw Stróżewski, Andrzej Tyszka, Tadeusz Wielecki, Jerzy Wójcik, Janusz Zagrodzki, Lidia Zielińska. Podkowa Leśna 2001. Opracowanie redakcyjne – Alicja Matracka-Kościelny.

Rola krytyki w dzisiejszym życiu artystycznym. W spotkaniu udział wzięli: Tomasz Burek, Andrzej Chłopecki, Tomasz Łubieński, Kacper Miklaszewski, Tadeusz Nyczek, Bohdan Pociej, Maciej Wojtyszko. Podkowa Leśna – Stawisko 2003. Opracowanie redakcyjne – Alicja Matracka-Kościelny, Alicja Włostowska.

Stowarzyszenie jest także współwydawcą (wraz ze Związkiem Kompozytorów Polskich) książki, zawierającej materiały Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej
Wokół kategorii narodowości, wielokulturowości i uniwersalizmu w muzyce polskiej, zorganizowanej dla uczczenia 120. rocznicy urodzin Karola Szymanowskiego. Książka ukazała się w 2002 r. Redakcja – Alicja Matracka-Kościelny.

Stowarzyszenie nawiązało bliską współpracę ze związkami twórczymi, zwłaszcza ze Związkiem Kompozytorów Polskich. Źródłami finansowania Stowarzyszenia są dotacje i składki członkowskie.

Aktualnie Stowarzyszeniem kieruje pięcioosobowy zarząd:
Prezes zarządu (od początku istnienia Stowarzyszenia) – dr Alicja Matracka-Kościelny
Wiceprezes – Włodzimierz Domińczyk
Sekretarz – Mirosław Niemirski
Skarbnik – dr hab. Mirosław Gabryszuk
Członek zarządu – dr Ewa Żernicka

O działalności Stowarzyszenia piszą m. in.:

Lubię chodzić na Stawisko. Brnę tam przez iście poleskie błota i roztopy, by w końcu w jasnym dworku posłuchać muzyki albo oddać się innym oderwanym zajęciom pod egidą Ogrodu Sztuk i Nauk

W Bartoszewicz, Pomidor z płetwami,
„Podkowiański Magazyn Kulturalny” 1996, Nr 1(8)

Poza stałymi ekspozycjami muzea organizują imprezy okolicznościowe. Najpopularniejsze, gromadzące największą publiczność spotkania odbywają się w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w ich słynnej willi w Stawisku. […] Przy współudziale Stowarzyszenia Ogród Sztuk organizowane są tu cykle wykladów, sesji naukowych i koncertów „Dźwięk-Słowo-Obraz-Myśl” oraz „Spotkania z Nauką”.

M. Paluszkiewicz, Szlakiem eksponatów,
„Wprost”, 7 czerwca 1999

Zainaugurowany wczoraj w Podkowie Leśnej festiwal „Muzyczne konfrontacje – Bach-Vivaldi-Chopin” może okazać się najciekawszą imprezą muzyczną sezonu […] Festiwal w Podkowie Leśnej to nie tylko muzyka, ale także ciekawe wystawy i dyskusje towarzyszące koncertom.

Muzyka w Podkowie, „Gazeta Wyborcza” 22 sierpnia 2000

Dawny Dom Iwaszkiewiczów, przekształcony po ich śmierci w Muzeum ich imienia, stał się intensywnym ośrodkiem promieniowania kultury wysokiej, zogniskowanej wokół muzyki. Odkąd zaś w tym Domu-muzeum siedzibę ma Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk, życie kulturalne tutaj ożywiło się w dwójnasób. I jakoś nie bardzo tu pasuje nazwa muzeum z jej tradycyjnymi skojarzeniami.

B. Pociej, Wokół Bacha, „Więź”, listopad 2000

Tu już, we wrześniu, w Stawisku, mieliśmy coś, co z uwagi na swoją rangę kwalifikuje się chyba do umieszczenia w międzynarodowym Kalendarzu Festiwali Muzycznych

B. Pociej, Muzyczne lato i jesień w Podkowie, „Podkowiański Magazyn Kulturalny” Nr 3, 2002

Niewątpliwie zasługą organizatorów „Muzycznych konfrontacji” jest współdziałanie w tworzeniu kultury wysokiej. Brzmi to może patetycznie, ale staje się z każdym rokiem bardziej widoczne. To nie jest kwestia snobizmu – choć taki akurat godzien byłby pochwały i wsparcia, ani też promowania artystów – bo ci, których tu można usłyszeć i zobaczyć, znani są z estrad i sal większych niż dom w Stawisku. To sprawa raczej miejsca, gdzie spotkać można ludzi ciekawych świata i siebie nawzajem, ludzi zainteresowanych – bezinteresownie – wartościami nie tylko materialnymi, ludzi sobie życzliwych. Przewinęło się ich przez gościnne pokoje domu w Stawisku sporo ponad tysiąc tej jesieni.

R. Pragłowska-Woydtowa, Poznawać przez porównanie,
„Ruch Muzyczny” Nr 25, 2003.

Spotkanie jest w posiadłości Jaroslawa Iwaszkiewicza w Stawisku, pretekst – wydanie książki z dialogami Kutza i Staniszkis o Polsce. Tytuł mówi wiele: „To nie to …nie tak miało być” [chodzi o spotkanie w ramach cyklu z Nauką i Muzyką, wrzesień 2003]. Ludzi moc, nie mieszczą się w salach, siedzą na schodach – ciekawy przykład, jak mocno mogą żyć lokalne społeczności, chociaż Podkowa Leśna to miejsce bardziej niż nietypowe, niestety.

Smecz, Z ukosa
„Plus+-Minus”- dodatek do „Rzeczpospolitej”, 9-10 X 2004.

Muszę podkreślić z całą mocą, że nie byłoby ani Festiwali, ani innych imprez kulturalnych na Stawisku (26 rocznie), gdyby nie ogromny zapał i determinacja członków Stowarzyszenia Ogród Sztuk i Nauk[…] Świadomość, że istnieje tak liczna grupa osób, którym naprawdę zależy na takich formach działalności Stawiska, niewątpliwie motywuje, dodaje skrzydeł.

Fragment wywiadu z A. Matracką-Kościelny, przepr. przez R. Pragłowską-Woydtową,
„W Ogrodzie jesienią”, „Ruch Muzyczny” Nr 23, 2004.

Działalność stowarzyszenia finansowana jest ze składek członkowskich oraz dotacji. Jak zwykle przy tego rodzaju przedsięwzięciach są trudności, ale Stowarzyszenie działa znakomicie, a ludzie bardzo chętnie tu przybywają. Czasem trudno nawet ich pomieścić. Pełny sukces. Iwaszkiewiczowie na pewno się cieszą – ich wprawdzie tam nie ma, ale dom zostawili przecież przyjaciołom.

Maria Decker, „Przyjaciele Stawiska”, „Życie”, 16 listopada 2004.

Sprawdź również

Nowy wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzeniu Ministra …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content