Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

„Działaj Lokalnie 2022” – nabór uzupełniający

Do 30 września br. organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z trenu powiatu grodziskiego oraz gminy Brwinów mogą ubiegać się o dotacje do 6 000 zł na projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia, a także mogą przeciwdziałać negatywnym skutkom …

Czytaj więcej »

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi”

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.   Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się! Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 23 września do …

Czytaj więcej »

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Zarząd Województwa Mazowieckiego pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ogłosił XII edycję Konkursu „Mazowieckich Barw Wolontariatu”. Celem konkursu jest uhonorowanie wolontariuszy za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego, popularyzacja ich dokonań oraz idei wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresie prac wolontariuszy oraz zachęcenie mieszkańców …

Czytaj więcej »

III Sektorze! Daj się poznać!

Rozpoczyna się badanie organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, NGO, kół gospodyń wiejskich, OSP) działających w województwie mazowieckim. Badanie prowadzone jest przez Fundację Optimum Pareto na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Celem badania jest poznanie sytuacji organizacji pozarządowych, warunków w jakich działają, ich potrzeb i doświadczeń ze współpracy z instytucjami …

Czytaj więcej »

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. Propozycje do projektu …

Czytaj więcej »

Generacja 6.0 – nabór wniosków do programu grantowego

Do 26 sierpnia br. potrwa nabór wniosków do programu grantowego „Generacja 6.0” dla podmiotów, które chcą zorganizować działania dla osób w wieku 60+ z małych miejscowości (do 25 tys. mieszkańców). Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń, gmin, bibliotek publicznych oraz domów kultury, a także do Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych …

Czytaj więcej »

Moja mała ojczyzna – nowy nabór wniosków

Od 23 maja do 1 lipca potrwa nabór wniosków do szóstej edycji programu grantowego Fundacji BGK „Moja mała ojczyzna”. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, miast), których liczebność nie przekracza 100 tys. mieszkańców, a także do fundacji, stowarzyszeń, bibliotek publicznych, domów kultury oraz kół gospodyń wiejskich zarejestrowanych …

Czytaj więcej »

Projekt w ramach tzw. „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U. z 2020 r., poz. 1057), dnia 26.05.2022 r. Podkowa Teqball Club z siedzibą przy ul. Klonowej 6, 05-807 Podkowa Leśna, złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: …

Czytaj więcej »

Projekt w ramach tzw. „małego grantu”

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U. z 2020 r., poz. 1057), dnia 10.05.2022 r. Stowarzyszenie „Ogród Sztuk i Nauk” z siedzibą przy ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania …

Czytaj więcej »

Dotacja w ramach programu „Działaj lokalnie 2022”

Do 13 maja 2022 r. organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu grodziskiego i gminy Brwinów mogą ubiegać się o dotację do 6.000 zł na projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i służą poprawie jakości życia.  W tym roku na dofinansowanie mogą liczyć także projekty na …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content