Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / Źródła ciepła – deklaracja

Źródła ciepła – deklaracja

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz. 2127] utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, który opracował materiały informacyjne dot. nowego obowiązku składania deklaracji.

Od 1 lipca 2021 r. każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza- likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń- emisji substancji powodujących smog.

CZEGO DOTYCZY DEKLARACJA ?

Deklaracja dotyczy źródła/ źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niezamieszkałych.

JAKIE INFORMACJE BĘDZIE ZAWIERAŁA DEKLARACJA?

Deklaracja będzie zawierała takie informacje jak:

– imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

– adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;

– informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw;

– numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie)

– adres e-mail (opcjonalnie)

W JAKI SPOSÓB MOGĘ ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ ?

W formie elektronicznej, czyli przez Internet jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu oraz pieniędzy., niewątpliwą zaletą jest również to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu.

W formie papierowej- wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

NA KIM SPOCZYWA OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI?

Obowiązek spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Uwaga obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!

W JAKIM TERMINIE TRZEBA ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących.

W przypadku nowo powstałych obiektów to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Informator CEEB dla właścicieli i zarządców >> http://www.powietrze.mazovia.pl/uploaded_images/1618301310_informator-ceeb-dla-wlascicieli-i-zarzadcow.pdf (link otwiera się w nowej zakładce)

Sprawdź również

Przerwy w dostawie wody

Miasto Podkowa Leśna informuje, że w związku z pracami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content