Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / Uroczysta XX Sesja Rady Miasta Podkowa Leśna

Uroczysta XX Sesja Rady Miasta Podkowa Leśna

W sobotę, 26 września 2020 r. odbyła się XX Uroczysta Sesja Rady Miasta Podkowa Leśna, podczas której wybitni działacze okresu Solidarności i wieloletni mieszkańcy Podkowy Leśnej otrzymali tytuł Honorowych Obywateli Miasta Podkowa Leśna. Prof. Jadwiga Staniszkis, prof. Ryszard Bugaj i Zbigniew Bujak zostali uhonorowani w uznaniu za zasługi przy powstawaniu 40 lat temu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, a tym samym rozsławienie Podkowy Leśnej, jako intelektualnego zaplecza dla demokratycznych zmian w Polsce i Europie Wschodniej.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna Michał Gołąb, otwierając XX Uroczystą Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna, przypomniał wydarzenia sprzed 40 lat, szczególnie głodówkę o uwolnienie Mirosława Chojeckiego i Bogdana Grzesiaka zorganizowaną w Podkowie Leśnej: To był taki wielki wiew początku Solidarności. W ramach tego wydarzenia w zasadzie ukształtowały się pierwotne struktury Regionu Mazowsze. To była głodówka, która pokazała siłę. Jeden z głodujących wspomina, że po głodówce czuł się jak na zakończonym etapie wyścigu kolarskiego, bo szpaler ludzi, ponad tysiąc osób (…), tłum ludzi – w tamtych czasach rzecz nie do pomyślenia. I Mirosław Chojecki, który został w wyniku tej głodówki prawdopodobnie uwolniony.

Bardzo dziękuję – powiedziała prof. Jadwiga Staniszkis, odbierając wyróżnienie. – Nigdy nie czułam się osobą specjalnie pozytywną i efekty tamtych działań też nie są zbyt optymistyczne, ale cieszę się, że się tutaj wszyscy spotkaliśmy. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Dziękuję.

Bardzo dziękuję Radzie za wyróżnienie. Dziękuję i przyjmuję to z wielką satysfakcją, głównie dlatego że Podkowa Leśna jest tym miastem, tą miejscowością w Polsce, która bardziej niż wiele innych przyczyniła się do tego co się stało przez te następne 40 lat – powiedział prof. Ryszard Bugaj. – Ta aktywność nas ciągle do czegoś zobowiązuje. Wiem, że w Podkowie Leśnej ta aktywność ciągle utrzymuje się na wysokim poziomie. Minęło 40 lat, mamy wiele sukcesów, ale musimy się zastanowić nad dalszym. Bardzo liczę tutaj na Was.

Zbigniew Bujak, nawiązując do wystąpień w fabrycznych halach, przemawiał bez mikrofonu: Z wielką radością przyjmuję tytuł Honorowego Obywatela Podkowy Leśnej. Zawsze w takim momencie pytam, jakie prawa z tego dla nas wynikają. Ja ze swojej strony domagam się abyśmy mieli prawo do obecności w szkołach tu, w Podkowie leśnej, abyśmy mieli prawo do mówienia o tym milenijnym ruchu, ruchu na miarę tysiącletniej historii naszego kraju. A mamy wiele do powiedzenia. (…) To wspaniale jest być Honorowym Obywatelem takiego miasta z takimi mieszkańcami i z taką historią.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Artur Tusiński złożył Honorowym Obywatelom gratulacje i wyrazy uszanowania. Bardzo się cieszę, że mogę być burmistrzem w mieście, gdzie Państwo są Honorowymi Obywatelami, w mieście, w którym Honorowy Obywatel idzie zawsze zgodnie z sumieniem, swoją własną drogą, będąc uczciwym ze swoimi poglądami – podkreślił na zakończenie.

Ostatnim  punktem sesji był okolicznościowy wykład „40 lat po Solidarności i co z tego wynika”, który wygłosił historyk prof. Antoni Dudek.

Uroczysta XX Sesja Rady Miasta Podkowa Leśna była także doskonałą okazją do zrobienia pamiątkowego zdjęcia wszystkich obecnych na spotkaniu Honorowych Obywateli Miasta Podkowa Leśna.

 

Honorowi Obywatele Miasta Podkowa Leśna, siedzą od lewej: Zbigniew Bujak, Ákos Engelmayer, prof. Ryszard Bugaj, Katarzyna Gärtner, prof. Jadwiga Staniszkis, Władysław Gołąb, Justyna Gołąb, Grzegorz Dąbrowski stoją od lewej: Artur Tusiński, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, Michał Gołąb, Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna, prof. Antoni Dudek

Podczas uroczystości na antenie Radia dla Ciebie była emitowana audycja, w której udział wzięli: prof. Jadwiga Staniszkis, prof. Ryszard Bugaj, przewodniczący Zbigniew Bujak, Grzegorz Dąbrowski, nauczyciel i działacz społeczny, Artur Tusiński, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna oraz prof. Antoni Dudek, historyk.
Link do podcastu >> https://www.rdc.pl/podcast/duch-solidarnosci-w-podkowie-lesnej/

W pamiątkowej Kronice Miasta Podkowa Leśna wpisywali się Honorowi Obywatele Miasta i zgromadzeni goście.

Po części oficjalnej przyszedł czas na rozmowy i poczęstunek. Dania i przekąski, które zostały przygotowane na uroczystość, trafiły również do Domu Samotnej Matki w Brwinowie.

fot. Mieczysław Klajnowski

***

Honorowe Obywatelstwo Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania Rady Miasta Podkowa Leśna. Godność Honorowego Obywatela przyznaje się osobom szczególnie zasłużonym dla miasta (w szczególności w dziedzinach polityki, gospodarki, nauki, kultury, sportu), osobom współpracującym z miastem, promującym miasto, wspierającym inicjatywy miejskie, a także wybitnym osobistościom zgodnie z ustaleniami zawartymi w Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna stanowiącym załącznik do uchwały Nr 104/XXIV/2008 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 27 listopada 2008 r.

W uzasadnieniu uchwał  nadających wyróżnionym  tytuł Honorowego Obywatela Miasta zostało podniesione, że w sierpniu br. upływa 40 lat od powstania Solidarności i początku wielkich zmian w Europie Wschodniej, a zbliżające się obchody są najwłaściwszym momentem, aby uczcić ww. osobistości – wybitnych działaczy tamtego okresu, którzy przyczynili się do powstania Solidarności, a mieszkali wówczas (niektórzy dotychczas) w Podkowie Leśnej. Wszystkie te osoby swoimi działaniami walnie przyczyniły się do stworzenia demokracji w Polsce.

Prof. Jadwiga Staniszkis – socjolog, profesor nauk humanistycznych (1992), od 1992 r. profesor Uniwersytetu Warszawskiego, laureatka Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2004); publicystka. W sierpniu 1980 r. została zaproszona przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Gdańsku do udziału w negocjacjach ze stroną rządową. Weszła w skład Komisji Ekspertów MKS (prawdopodobnie była jedyną kobietą w gronie ekspertów). Po zawarciu porozumień sierpniowych i utworzeniu NSZZ „Solidarność” doradzała związkowcom. Po wprowadzeniu stanu wojennego wykładała we Wszechnicy Solidarności i publikowała w prasie podziemnej. Mieszka w Podkowie Leśnej.

Prof. Ryszard Bugaj – polityk, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, w latach 1993–1997 przewodniczący Unii Pracy, poseł na Sejm X, I i II kadencji. W 1980 przystąpił do „Solidarności”. Od września 1980 r. w „S”; członek Rady Programowo-Konsultacyjnej Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy KKP, następnie KK; od 16 II 1981 z-ca kierownika OPSZ, kierownik zespołu spraw ogólnogospodarczych i zespołu reformy gospodarczej. Reprezentant KKP w rządowej komisji ds. reformy gospodarczej. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze, członek ZR, delegat na I KZD, kierownik prac zespołu ds. gospodarczych, współautor (z Waldemarem Kuczyńskim) projektu programu gospodarczego „S”. W okresie stanu wojennego został na kilka dni internowany. Od 1982 pracownik INE PAN. W 1985 r. współautor przygotowanego na zlecenie Lecha Wałęsy opracowania Raport: Polska 5 lat po Sierpniu (Wers, 1985). Autor w pismach podziemnych, m.in. „Tygodniku Mazowsze”, „Robotniku”, „Woli”, kwartalniku „Krytyka”, oraz w „Tygodniku Powszechnym”; w 1986 r. współzałożyciel, publicysta podziemnego kwartalnika „21”; w 1987 r. współzałożyciel (m.in. z Jerzym Ciemniewskim, Tadeuszem Kowalikiem, Piotrem Marciniakiem, Janiną Zakrzewską) niezależnego Stowarzyszenia Reforma i Demokracja. Od 1987 r. doradca KKW „S” i L. Wałęsy. 31 maja 1987 r. sygnatariusz wydanego przed pielgrzymką Jana Pawła II do Polski oświadczenia programowego opozycji. Od XII 1988 członek KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie; w 1989 r. uczestnik obrad Okrągłego Stołu w zespole ds. gospodarki i polityki społecznej, współprzewodniczący grupy roboczej ds. samorządu i form własności. W 1989 r. uzyskał mandat posła na Sejm kontraktowy z ramienia Komitetu Obywatelskiego. W 1990 r. był wśród założycieli Solidarności Pracy, rok później z listy tego stowarzyszenia został wybrany na posła I kadencji. W styczniu 1993 r. został przewodniczącym współtworzonej przez SP w 1992 r. partii Unia Pracy. W wyborach parlamentarnych w 1993 r. po raz trzeci objął mandat poselski. Mieszka w Podkowie Leśnej.

Pan Zbigniew Bujak w lipcu 1980 r. był współorganizatorem strajku w jednym z wydziałów „Ursusa”. W sierpniu tego roku należał do założycieli Robotniczego Komitetu Solidarności ze Strajkującymi Robotnikami Wybrzeża. Od września 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. W lutym 1981 r. wszedł w skład Prezydium Krajowej Komisji Porozumiewawczej. W momencie ogłoszenia stanu wojennego uniknął aresztowania. Później ukrywał się, aktywnie działając w podziemiu. W latach 1982-1986 był przewodniczącym Regionalnego Komitetu Wykonawczego Regionu Mazowsze, należał również do założycieli Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. Aresztowano go dopiero w maju 1986 r. Był jednym z najdłużej ukrywających się członków Solidarności. Po 4 miesiącach został zwolniony na mocy amnestii. W latach 1986-1987 zasiadał w jawnej, choć działającej nielegalnie, Tymczasowej Radzie „Solidarności”. Od 1987 r. należał do Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”. Od grudnia 1988 r. do czerwca 1990 r. był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Brał udział w rozmowach Okrągłego Stołu. Podczas jego obrad pracował w zespole do spraw reform politycznych oraz w zespole do spraw gospodarki i polityki społecznej. W wyborach czerwcowych w 1989 r. nie kandydował. Potem, od 1991 r. poseł na Sejm I i II kadencji. W 1991 r. wspólnie z Januszem Rolickim opublikował wywiad rzekę Przepraszam za Solidarność.

Sprawdź również

herb

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna informuje, że został sporządzony i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content