Ważne:

WODA ZDATNA DO SPOŻYCIA

W związku z Decyzją nr W48.2019 z dnia 16 maja 2019 r. Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Podkowa Leśna informujemy użytkowników sieci i mieszkańców, że po otrzymaniu w dniu 15 maja 2019 r. informacji telefonicznej o  przekroczeniu norm mikrobiologicznych, w punkcie poboru próbek, wstrzymano zasilanie wodociągu miejskiego z SUW Warszawska i natychmiast zostały podjęte działania naprawcze przez operatora sieci firmę GEA-NOVA.

W chwili obecnej, w celu realizacji pkt. 3 przedmiotowej decyzji (zapewnienia użytkownikom wodociągu, do czasu wykonania skutecznych działań naprawczych) wodociąg publiczny na terenie Miasta Podkowa Leśna i miejscowości sąsiednich zasilany jest wodą tylko z wodociągu Gminy Brwinów, która spełnia parametry wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Decyzja

Sprawdź również

Zawiadomienie o przerwie w dostawie wody w miejscowości Owczarnia i Żółwin

W związku z zawiadomieniem przekazanym przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., informujemy, …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content