Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / Ruszyła przebudowa ul. Dębowej

Ruszyła przebudowa ul. Dębowej

Rozpoczęły się prace przy przebudowie ul. Dębowej. Wykonano już roboty rozbiórkowe związane z usunięciem dotychczasowej nawierzchni. Wykonawca przystąpił do robót ziemnych polegających na wykonaniu wykopów pod pobocze utwardzone oraz na korytowaniu drogi pod jezdnię, zjazdy i dojścia do furtek.

Docelowo pod jezdnię i chodnik zostanie wykonana podbudowa z kruszywa łamanego. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z asfaltu, natomiast chodniki (dojścia do posesji) i zjazdy do posesji z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. W ramach prac przewidywane jest także położenie progów zwalniających oraz wykonanie odwodnienia ulicy w celu odprowadzania wód opadowych na pobocze.

Nawierzchnia będzie wymieniona na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Bukowej.

Sprawdź również

Informacja o pracy Urzędu Miasta

Informujemy, że ze względu na dobro Mieszkańców, przeciwdziałając rozprzestrzenianiu się pandemii, do dnia 15 stycznia …

 
 

MENU

Podkowa Leśna