Ważne:

Przerwy w dostawie wody

Urząd Miasta Podkowa Leśna zawiadamia, że w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi sieci wodociągowej w dniu 10 maja 2022 r. w godz. 9.00 -15.00 oraz w dniu 11 maja 2022 w godz. 8.00 – 18.00 mogą wystąpić  krótkotrwałe spadki ciśnienia lub przerwy w dostawie wody dla odbiorów w ulicach południowo-zachodniej  części miasta, znajdujących się pomiędzy torami WKD a ul. Jana Pawła II do granicy z Żółwinem i Owczarnią.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Sprawdź również

Fotowoltaika w mieście

Z początkiem kwietnia br. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content