Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / Podsumowanie konferencji „Podkowa Leśna = Human Smart Town”

Podsumowanie konferencji „Podkowa Leśna = Human Smart Town”

W piątek 16 września 2022 r. w Podkowie Leśnej odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town”. W konferencji uczestniczyli m. in. Pan Maciej Aulak – Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pani Anna Cieśla – Naczelnik Wydziału Pomocy Technicznej EOG i Komunikacji, Pan Tomasz Potkański – Zastępca Dyrektora Związku Miast Polskich, prof. dr hab. Artur Badyda – Kierownik Projektu po stronie Partnera Politechniki Warszawskiej oraz Pani Anna Łukasiewicz – Prezes Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo” (Partner Projektu).

Konferencję otworzył Burmistrz Miasta – Artur Tusiński. Po wprowadzeniu i powitaniu uczestników, ciekawą prelekcję podsumowującą konkurs Human Smart Cities wygłosił Pan Dyrektor Maciej Aulak. Następnie Koordynator Projektu – Pan Marcin Bzdyra przedstawił założenia projektu oraz jego faktyczną realizację, jak również zmiany, które zostały wymuszone przez pandemię COVID – 19. Kolejnym prelegentem był prof. dr hab. Artur Badyda oraz mgr Dominika Mucha. Wprowadzili oni słuchaczy w kwestię skomplikowanej problematyki jakości powietrza oraz zagadnień dotyczących Smart City oraz przedstawili główne założenia dokumentu pn. „Strategia Smart Cities w Podkowie Leśnej”.

Po krótkiej przerwie kawowej Adrianna Skajewska oraz Michał Górlicki, w towarzystwie dwóch uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy zaprezentowali Mobilne Smart Laboratorium, czyli komponent projektu realizowany przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Sąsiedztwo”. Ostatnie wystąpienie prowadziła Weronika Wachnik oraz Ludwik Zaunar, którzy przedstawili zadania realizowane przez Fundację Rozmawiamy, w szczególności w obszarze organizowanych konkursów oraz prowadzonej przez siebie ekogrupy dla młodzieży na Facebooku.

Mieszkańcom, którzy są zainteresowani wystąpieniami prelegentów, udostępniamy prezentacje wygłaszane podczas konferencji.

Maciej Aulak Konkurs „HUMAN SMART CITIES” i jego rezultaty 16.09.2022

Politechnika Warszawska Strategia Smart City w Podkowie Leśnej 16.09.2022

Urząd Miasta Podkowa Leśna Prezentacja Podkowa Leśna = Human Smart Town 16.09.2022

Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo Prezentacja Smart Pracownie w Podkowie Leśnej 16.09.2022

Fundacja Rozmawiamy Prezentacja EKO Podkowa 16.09.2022Sprawdź również

ORGANIZACJA RUCHU POCIĄGÓW NA LINII WKD W OKRESIE 01.10.2022 – 31.10.2022

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z kolejnymi etapami robót budowlanych w …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content