Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / Ocena wpływu projektów UE zrealizowanych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym – ankieta

Ocena wpływu projektów UE zrealizowanych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym – ankieta

Konsorcjum firm EU-CONSULT sp. z o.o. oraz Polska Agencja Ewaluacji Sektora Publicznego Spółka Akcyjna na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza do udziału w badaniu ewaluacyjnym dotyczącym wpływu projektów UE zrealizowanych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym.

Celem badania jest zebranie danych, dotyczących wpływu projektów transportowych zlokalizowanych na terenie WOF, a które były zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szczególny nacisk położono na sytuację społeczno-gospodarczą, mobilność mieszkańców, udział transportu zbiorowego w udziale modalnym (modal-split), zmniejszenie zatłoczenia na drogach oraz wpływ na środowisko.

Badanie będzie wykorzystywało różne podejścia metodologiczne, w tym m.in.:

  • badanie ankietowe z Beneficjentami realizującymi w ramach POIiŚ 2014-2020 projekty transportowe na obszarze WOF;
  • badanie ankietowe z użytkownikami ostatecznymi usług transportowych realizowanych na obszarze WOF;
  • badanie ankietowe z przedstawicielami wykonawców zaangażowanych w realizację w ramach POIiŚ 2014-2020 projektów transportowych na obszarze WOF
  • badania jakościowe (wywiady IDI/ITI, panel delficki, panel ekspercki) z kluczowymi interesariuszami projektu;
  • analiza danych związanych z rozwojem transportu na terenie WOF;
  • analiza korzyści ex post, w celu określenia efektywności interwencji.

Aktywny udział mieszkańców w niniejszym badaniu ma kluczowe znaczenie dla jego powodzenia.

Jednym w etapów badania są wywiady ankietowe z pełnoletnimi mieszkańcami i użytkownikami transportu w obszarze WOF, które są przeprowadzane w ramach ogólnodostępnej ankiety:

https://eu-consult.info.pl/2/index.php/569713?lang=pl

Badanie potrwa do stycznia 2023 r.

Zachęcamy do udziału.

Sprawdź również

ORGANIZACJA RUCHU POCIĄGÓW NA LINII WKD W OKRESIE 01.10.2022 – 31.10.2022

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z kolejnymi etapami robót budowlanych w …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content