Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / Obowiązujące harmonogramy odbioru odpadów.

Obowiązujące harmonogramy odbioru odpadów.

„W związku z błędnymi, pierwotnie dostarczonymi harmonogramami, za które jeszcze raz przepraszamy, Urząd Miasta Podkowa Leśna przypomina, że poprawione harmonogramy znajdują się na stronie Urzędu. Jednocześnie ponownie zobowiązaliśmy firmę HETMAN do dostarczenia mieszkańcom prawidłowych harmonogramów.

W związku ze zmianą firmy odbierającej odpady komunalne z terenu Miasta Podkowa Leśna, konieczne jest oznakowanie nieruchomości. Z nieruchomości nieoznakowanych odpady nie będą odbierane. Jednocześnie przypominamy o obowiązkach wynikających z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne:

ust. 1. Właściciele nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

ust. 2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1,  oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu. ust. 4. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

 

Rejon I – na północ od linii WKD (od strony Brwinowa)

Rejon II – na południe od linii WKD (od strony Żółwina)

Sprawdź również

Nowe nasadzenia i ogrody deszczowe w Podkowie Leśnej

W ramach zadania pn. „Nowa zieleń w Podkowie Leśnej” w mieście powstały ogrody deszczowe oraz …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content