Ważne:

Koperta życia

W Podkowie Leśnej rozpoczynamy akcję „Koperta życia”, której celem jest pomoc osobom starszym, przewlekle chorym, samotnym i niepełnosprawnym.

W Urzędzie Miasta można odebrać zestaw „Koperta życia”, który składa się z :

  • koperty wykonanej z tworzywa sztucznego zamykanej na zatrzask;
  • karty informacyjnej do wypełnienia przez posiadacza koperty;
  • plastikowej karty ICE (in case of emergency/w razie wypadku – do noszenia w portfelu);
  • naklejki na drzwi lodówki z numerem alarmowym 112.

W kopercie należy umieścić wypełnioną kartę informacyjną, w tym dane osobowe, numer PESEL oraz najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przebytych chorobach, przyjmowanych lekach oraz alergiach. Jest też miejsce na zapisanie kontaktów do najbliższych osób, które należy powiadomić w razie wypadku, które zabezpieczą dom pod nieobecność gospodarza. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.

Kartę informacyjną należy umieścić w widocznym i dostępnym miejscu. Umożliwi to służbom medycznym, a także policji, straży pożarnej, straży miejskiej czy służbom socjalnym szybki dostęp do podstawowych informacji o potrzebującym, szczególnie, kiedy kontakt jest utrudniony, np. z powodu wypadku lub zasłabnięcia.

Informacje o stanie zdrowia zebrane w jednym miejscu ułatwią pracę służb ratowniczych, pozwolą na postawienie jak najszybszej diagnozy i zastosowanie trafnego leczenia. To ważne czynniki, które mają ogromny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta.

Gdzie umieścić Kopertę życia w domu?

Wypełnioną kartę informacyjną wkłada się do koperty z tworzywa sztucznego, a tę najczęściej do lodówki. Na lodówce umieszcza się naklejkę z nadrukiem „Koperta życia” informującą o tym, gdzie znajduje się karta informacyjna.

Jak odebrać Kopertę życia?

  • Osobiście w Urzędzie Miasta w pokoju nr 7,
  • W przypadku, gdy niemożliwe jest osobiste odebranie Koperty życia w Urzędzie Miasta, chęć posiadania Koperty można zgłosić telefonicznie pod numerem 22 759 21 16; Koperta zostanie dostarczona pod wskazany adres przez pracownika Urzędu.

Instrukcja wypełnia Karty Informacyjnej do Koperty Życia

Znajdź czas i poświęć możliwie dużo uwagi, by prawidłowo wypełnić kartę informacyjną. Pamiętaj, od tego zależeć będzie Twoje życie!W rubryce „Grupa krwi” gdy nie ma pewności należy wpisać XXX

W rubryce „Na co choruję” należy wpisać nazwy chorób przewlekłych.

W rubryce „Jakie przyjmuję leki” należy podać leki przyjmowane na stałe i te najistotniejsze.
W rubryce „Jestem uczulony(a)”, gdy nie ma uczuleń należy wpisać NIE STWIERDZONO

W rubryce „Ile razy dziennie” należy wpisać odpowiednio np. RANO – 1x, WIECZÓR – 2x lub – 3x lub – co 6 godz.

W przypadku, gdy Właściciel Karty ze względu na skutki przebytej choroby nie może osobiście podpisać Karty, dopuszczalne jest złożenie podpisu przez opiekuna Właściciela Karty.

Dane opiekuna powinny być podane w pkt 1 Karty Informacyjnej.

Kartę należy uaktualniać. Na stronie Urzędu Miasta Podkowa Leśna (www.podkowalesna.pl). Formularz można pobrać i wydrukować >> Koperta życia (link otwiera się w nowej zakładce)

 

 

 

Sprawdź również

NSP 2021 – spis bezpieczny dla seniorów

Osoby starsze są szczególnie narażone na działania przestępców podszywających się pod członków rodziny lub policjantów. …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content