Ważne:

Komunikat

W związku z pytaniami mieszkańców dotyczącymi wody, Miasto Podkowa Leśna informuje, że w dniu 11 czerwca 2021 r. (piątek) z nieznanych nam przyczyn nastąpiło na terenie miasta Brwinów gwałtowne obniżenie ciśnienie wody w wodociągu, którym dostarczana jest woda w celu przesłania jej do południowych miejscowości gminy Brwinów.

Następnie w godzinach popołudniowych 11 czerwca 2021 r. w związku z sytuacją awaryjną po stronie Brwinowa  nastąpiło zakręcenie zasuw przez przedstawicieli BPWiK sp. z o. o.  na wejściu wodociągu do Podkowy Leśnej i całkowicie zaprzestano przesyłu wody przez podkowiańską sieć dla mieszkańców Żółwina, Owczarni i Tereni. Pomimo całkowitego zaprzestania dostaw wody ze strony Brwinowa zasuwy na odcinku zasilającym Żółwin pozostają nadal otwarte, aby nie pozostawić mieszkańców tych miejscowości bez wody.

Z informacji docierających do Urzędu Miasta Podkowa Leśna wynika, że w tym samym czasie BPWiK zamknęła również zasuwy łączące Owczarnię z Żółwinem odcinając w ten sposób mieszkańców Tereni i Żółwina od brwinowskiej wody. Aktualnie mieszkańcy Podkowy Leśnej, a także Tereni i Żółwina do czasu uporania się gminy Brwinów z problemem, zaopatrywani są w wodę tylko z SUW Podkowa Leśna.

Obecnie oczekujemy na informację, kiedy BPWIK sp. z o. o. przywróci normalne ciśnienie w swojej sieci wodociągowej i będą mogły zostać otwarte zasuwy, aby wznowić tranzyt wody do Żółwina. W związku z tym mogą wystąpić problemy z ciśnieniem wody lub jej chwilowym brakiem, zwłaszcza w gospodarstwach domowych położonych wyżej.

Referat Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych
Urzędu Miasta Podkowa Leśna

Sprawdź również

Mikołajowy konkurs WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa zaprasza do udziału w konkursie „Mikołajkowa Krzyżówka WuKaDka”. Konkurs rozpoczyna się w …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content